tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
the art of rolling beautiful dutchies
damn that kid can roll a dutch, he got pearl game
viết bởi DOCCC 16 Tháng sáu, 2010