tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you cum all over a girls braces.
I just gave that chick a pearl railroad!!!!
viết bởi the conductor 23 Tháng một, 2005