tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To ejaculate onto a slab of SPAM and then feed to a stupid ass fan of the band Pearl Jam.
Here's your sandwich hippie.
viết bởi ya yo gakk 25 Tháng tư, 2004