Top Definition
Verb: The ultimate prank and/or claiming of territory where upon one money shots" on to or in to another gentlemen's beer.

Noun: A beer that has jizz in or on it.
Verb: Caleb just pearly topped his beer so everybody would know it was not theirs (territorial usage).

Verb: "Hey everybody, let's go pearly top the Ginger's beer (prank usage)."

Noun: The Ginger's drinking a Pearly Top.
viết bởi Das House 11 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×