tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To be someone no one likes.
Jack: Sally wanna go out?
Sally: No your a pectogramatamish
viết bởi regina fellangie 14 Tháng mười, 2008

Words related to Pectogramatamish

hamish loser super loser super try hard try hard