Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A locust's penis.
Santi's pecust made me shiver last night.
viết bởi s213146 26 Tháng tám, 2008
0 0

Words related to Pecust:

big locust penis shiver sweet