tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A locust's penis.
Santi's pecust made me shiver last night.
viết bởi s213146 26 Tháng tám, 2008

Words related to Pecust

big locust penis shiver sweet