tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A penis
In math class he showed me his pedawacker
viết bởi Ceara lick Dick 31 Tháng năm, 2010