tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a lady pees as she walks.
A lady was Peeandering when she was yelling at people.
viết bởi Yeahyus 07 Tháng năm, 2012