tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A penis.
Look at the tiny peenie dinker on that guy.
viết bởi Monkeypox69 20 Tháng sáu, 2009

Words related to Peenie Dinker

cock dick penis schlong willy