to eat or consume something edible
I'm peepin' that Snickers bar.
viết bởi Becca 26 Tháng một, 2005
really really nasty easter candy
Peeps taste like shit
viết bởi David 27 Tháng tư, 2004
people. In the 80's this meant parents.
My peeps went away...lets party at my house.
viết bởi rich 24 Tháng bảy, 2003
admirers, or a group of admirers of a certain person
Everywhere I go my peeps are hounding me for my number.
viết bởi Shavahn 11 Tháng chín, 2003
To observe something, someone, or an event.
Yo, peeps that 'lac rollin on 22's!
viết bởi scantee 31 Tháng ba, 2005
Another was to say you have to go to the bathroom. Short for pee-pee.
"Hold on a minute, I have ta go peeps."
viết bởi Cindy Sullivan 18 Tháng chín, 2005
the peeple you deal with or ( smiling) the peeps with whom you have a dealio... or not. you might not have a dealio with your "peeps."
what's the dealio with your peeps?
viết bởi bittersweet symphony 26 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×