tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
85.
refers to mens testicles.
That guy got 2 peeps, but dem aliens got 3 or 4 even!
viết bởi singleweird 27 Tháng bảy, 2005