two people on the same soccer team that are very close friends
those 2 r really close they are also peeps
viết bởi nate kutok 11 Tháng sáu, 2003
Short for penis. Type of word you might here a child saying.
He's got a peeps and she's got a 'giner.
viết bởi James L 08 Tháng ba, 2005
refers to mens testicles.
That guy got 2 peeps, but dem aliens got 3 or 4 even!
viết bởi singleweird 27 Tháng bảy, 2005
Your people. Your family, often your parents.
Check with your peeps and if they're up for it we'll all stop by.
viết bởi cleroy57 22 Tháng tám, 2016
Check out or take a look at.
Did you peep those new kicks I was telling you about ?
viết bởi Copaset 03 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×