tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Estahs boy wonder!
Hey peetah pansy, come rescue me.
viết bởi pp 28 Tháng sáu, 2004