tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A pet name for your boyfriend's balls.
I love playing with Johnny's pelotas....
viết bởi ramrod 05 Tháng mười hai, 2004