tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Smegma, Knob Cheese, Cock Cheddar, Prong Gouda.
How come my helmet is covered with Penis Brie?
viết bởi Marty from Oz 25 Tháng mười một, 2003