Top Definition
A sexy, young, charming boy. Usually lightens the mood and is a natural sex preditor. Latin for 'Sex God' a Penman goes though at least 200 women in his life time.
I can't beileve Penman shagged every girl at the party last night?!

Lucky fucker!
viết bởi Penman 29 Tháng hai, 2012
A bloke with no missus that constantly dogs the boys and refuses to come out for a beer or two.
"Is connor coming out tonight?"

"Nah hes pulling a penman"
viết bởi Huddo69 16 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×