Top Definition
WP-got the sluts
PW-got the sports
CB-kinda normal
That girl is a slut, se must be from Wp, one of the Pennsbury Middle Schools
#pennsbury #council rock #neshaminy #sluts #sports
viết bởi buzz111 10 Tháng sáu, 2010
2 Words related to Pennsbury Middle Schools
Naw, the last guy got it wrong. William Penn has the rich kids, Pennwood has the sporty kids, and Charles Boehm has the Druggies and the sluts.
Person1: Which of the pennsbury middle schools you from?
Person2: William Penn. you?
Person1: Charles Boehm.
Person2: So you got some weed?
Person1: yeah man, but it ain't cheap, 50 bucks an ounce.
#pennsbury #middle school #school #drugs #sluts
viết bởi sdglug 19 Tháng sáu, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×