tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
brute face, ugly mexican female, ugly female, caveman face, egg face,
yo Rob..what u think of that girl Juanita?
Rob: juanita? man..Screw that pepeta.
viết bởi R.J. and Sam 03 Tháng năm, 2007

Words related to Pepeta

brute face caveman eggface pepetona ugly girl