Top Definition
To be a obvious lesbian but pretend to like men and occasionally date them.

Based on the Animated series created by Sue Rose in the late 90's (1997) starring a teenage girl of the same name.
Becky: I think Sam looks really hot today in his cargo shorts carry that K.D. Lang album.

Sarah: You're such a Pepper Ann...Lesi.
viết bởi gyentruoc 24 Tháng tư, 2009
A cool red-headed, bespectacled 7th grade cartoon character.
Pepper Ann rox!
viết bởi Gwen Stefani Grrl 22 Tháng chín, 2003
Some ugly red headed ho with big ass glasses. She dresses like she's trapped in a bad vortex.
Look at that carrot headed ho, Pepper Ann.
viết bởi OOLABAGAH 01 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×