tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A young man using taekwondo instead of arguing.
Per-Uven kicks the old man
viết bởi Simon 24 Tháng ba, 2003