Top Definition
Perfolous: per-ful-ous

Pronunciation: \per-flü-əs

Function: adjective

Etymology: Australian English, from pseuDANym derived from Superfluous, exceeding what is sufficient or necessary : extravagant

Date: 22 August 2009

Combination of "Perf"ect & Fab"ulous" and also Superfluous
"What a perfulous day!!!"
viết bởi pseuDANym 21 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×