Top Definition
Perfolous: per-ful-ous

Pronunciation: \per-flü-əs

Function: adjective

Etymology: Australian English, from pseuDANym derived from Superfluous, exceeding what is sufficient or necessary : extravagant

Date: 22 August 2009

Combination of "Perf"ect & Fab"ulous" and also Superfluous
"What a perfulous day!!!"
#perfect #fabulous #superfluous #beautiful #amazing
viết bởi pseuDANym 21 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×