tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Common misspelling for "Persistent"
He was so persistant
He was so persistent
viết bởi qwebf 23 Tháng một, 2010