Top Definition
PERSNICKETY SHAFT: SNOBBY DICK

PERSNICKETY: Fussy or having the aloof attitude of a snob; requiring painstaking care

SHAFT: a long pole forming the body of various weapons, as lances or arrows; dick
I cannot believe that persnickety shaft wore pink pants to work today!
viết bởi snitch & snatch 30 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×