tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
After giving a man a handjob, licking his cum off your fingers and hand.
That guy i just gave a handjob to left me a personal salt lick!
viết bởi Anonymous 12 Tháng chín, 2003