tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A person who likes the country of New Zealand.
Bill: did you know that Tim likes New Zealand?
Earl: what a phaggo.
viết bởi Leilwidldjdld 09 Tháng mười hai, 2013