tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Where you slide down a slide on to a man's penis (or dildo).
Gina went down a Phallic Slide and missed, she broke the dude's dick.
viết bởi jakens88 05 Tháng mười, 2010