tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
another name for a juicy large vagina.
man, shawty had that phat rabbit!
viết bởi chi town 15 Tháng ba, 2005