tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Name of native island dance crew used to imply a high talent to assumed talent ratio.
Damn, those skinny white kids got a phat phenty of skills. Those some french ass moves.
viết bởi rihannafolife 30 Tháng tám, 2008