Top Definition
A misunderstood person, unrecognised and unappreciated.
poor philpot, i wish they'd understand.
viết bởi T17e 30 Tháng một, 2009
1. An arrogant cocky prick,
2. Something that smokes a lot (esp. Ganja)
3. A drain on society
4. Someone who would be a bad influence if anyone cared about him/her.
"Archie is such a philpot" Nick exclaimed in disgust.
viết bởi Jimmy Lon 16 19 Tháng tư, 2008
a dirty pedo that has a girlfriend way younger than him.
Dude 1 : Man look at that dude with that child.he is such a Philpot
Dude 2 : werd.
viết bởi hickory dickory 19 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×