tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A guy who loves hifi. Who also loves Cerwin Vega products.
viết bởi Anonymous 11 Tháng sáu, 2003