tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An awesome person who kicks ass at everything he does.
Phinnias is a bad ass mother fucker!
viết bởi wasabisauce 02 Tháng một, 2011