Top Definition
NATO devised version of the english alphabet.
a - alpha
b - bravo
c - charlie
d - delta
e - echo
f - foxtrot
g - golf
h - hotel
i - india
j - juliett
k - kilo
l - lima
m - mike
n - november
o - oscar
p - papa
q - quebec
r - romeo
s - sierra
t - tango
u - uniform
v - victor
w - whiskey
x - xray
y - yankee
z - zulu
Foxtrot Uniform Charlie Kilo. A tune by The Bloodhound Gang.
viết bởi wheaty 15 Tháng tám, 2005
An alphabet used by NATO in order to clearly speak over a radio. Used for call signs, tail numbers on planes, abbreviations, and anything which would require letters be spoken over the radio
Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo (KEE-lo)
Lima (LEE-ma)
Mike
November
Oscar
Papa (pa-PA)
Quebec (KAY-beck)
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu(ZOO-loo)
viết bởi B-ROD 24 Tháng sáu, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×