tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Food for elite people.
Anything unhealthy. Pizza is a popular source of phood.
viết bởi Bryl0r 29 Tháng mười hai, 2004