tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
taking drunk/high pictures on Photo Booth
Got ripped, took Photo Booze pictures
viết bởi yagirl123 23 Tháng tám, 2010