tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
To be a crazy pseudo in-law who can't spell and rap a la' Nancy Jones, Jim Jones mom of Love and Hip-Hop fame.
My baby daddy's mother is a phsychotic b#%ch!
viết bởi meeflo 07 Tháng mười hai, 2011