Top Definition
1. To piaffle pee-afful is to trip over nothing but gravity, or to walk into something. To be a complete clutzy mess.
2. If something gets piaffled, it is made into a complete disaster, or a huge mess.
1. Sara: I just tripped over nothing! How silly is that?
Karen: You just Piaffled, you clutz!

2. Carl: Dude, you just piaffled that presentation! I've never seen anything as bad.
Alex: Yeah, I made a huge disaster. that was the worst case of piaffle I've ever seen.
viết bởi Shmeo 26 Tháng mười, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×