tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when someone covers a girls tits completely in jizz
Blaikley had a decent rack, so when he was about to finish, Patrick Piccassoed her.
viết bởi JizzyJake38 08 Tháng mười hai, 2010