tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A cartoon character type sneeze.
Ie cartoon character Nikki moulds smells a flower and next minute she "Piccccccccccccachhu " (sneezes).
viết bởi The_ strangler 10 Tháng năm, 2011