tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
meaning rape of the Chinese bird Walktaka
Chinese:"ching chong pickleplan" English:"I'm gonna picklepan that bird all night then have a cup of coffee"
viết bởi PickleDUDE 06 Tháng chín, 2009

Words related to Picklepan

bird china coffee my asshole