tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Similar to pickaxe, Pickshat is using a pickaxe to mine shit out of someone's asshole.
Dude, i just pickshat your mom!
viết bởi Austin PP. 05 Tháng sáu, 2011