tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To put your penis through a photo.
I walked into my sister's room and she was picstiffiting.
viết bởi iliiilili 15 Tháng sáu, 2011