tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Commonly used as a name for an Egyptian Pharoh Hound, pronounced 'pye--sek' also meaning 'doggy' in Polish.
viết bởi AlicjatheAlien 15 Tháng mười hai, 2010