tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the act of stealing a bro's PigPocket.
Dude, im totally going PigPocketing tonight.
viết bởi MICKEY88888 08 Tháng mười, 2011