tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
word to describe a group of fine women
I was at the club last night and it was pinkalatous.
viết bởi T 31 Tháng ba, 2005