tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
1. the state or condition of a Filipino (Pinoy)
2. the Filipino (Pinoy) neighborhood
Experience pinoyhood in a Philippine setting.
viết bởi timlight 27 Tháng một, 2010