Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
1. the state or condition of a Filipino (Pinoy)
2. the Filipino (Pinoy) neighborhood
Experience pinoyhood in a Philippine setting.
viết bởi timlight 27 Tháng một, 2010
9 1