tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A very great person whom goes by the name Piotrowski.
For he is great. Just ask Mr Piotrowski.
viết bởi steviep3 16 Tháng sáu, 2011