tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Fart. Childlike and inoffensive description for passing wind.
Opps! I did a pippi bang!
viết bởi FooFooFum 13 Tháng một, 2012