Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
Fart. Childlike and inoffensive description for passing wind.
Opps! I did a pippi bang!
viết bởi FooFooFum 13 Tháng một, 2012
0 1