tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Woman's vagina
You can see her large Piss Hoof through those jeans!
viết bởi Scuba diver and Muff man 17 Tháng mười hai, 2002