Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
To urinate on breast
"hey pipes, we should piss on those tits..... commit"

or

"piss on tits poon!"
viết bởi Uncle Card 25 Tháng tư, 2008
27 6

Words related to Piss On Tits:

commit pipes piss poon tits