tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
A chick that is super hot is known as a pistol snipe
Dude look at that chick she is a fucking pistol snipe!!!
viết bởi painking 26 Tháng mười một, 2008