tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a fictional auto part used as a prank
"dont forget to install the piston return spring."
viết bởi dtall 10 Tháng tư, 2012